نظر رضا یزدانی درباره‌ی حام

نظر رضا یزدانی درباره‌ی حام
این اتفاق با توجه به شرایطی که جامعه ما به طور کلی کشورهای مختلف دنیا در آن قرار گرفته اند امکان بسیار خوبی است. در نظر بگیرید بسیاری از جوانان کشور ما و علاقه مندان به موسیقی های مختلف تولید شده در داخل کشور بتوانند بدون نیاز به حضور در سالن کنسرت و یا در شرایطی که برای حضور در سالن های کنسرت با محدودیت های مالی یا زمانی مواجه هستند می توانند به راحتی همراه دیگر حاضران در سالن از تماشای این اتفاق های موسیقایی لذت ببرند. در شرایط امروز که مسئله اقتصاد هنر مطرح می شود این اتفاق اگر بتواند به صورت کامل اجرایی شود تاثیرات بسزایی بر موسیقی کشور خواهد داشت و علاقه مندان به کنسرت ها هم می‌توانند از امکانات به وجود آمده نهایت استفاده را بکنند.