نظر حجت اشرف‌زاده درباره‌ی حام

نظر حجت اشرف‌زاده درباره‌ی حام
این امکان خوبی است که با توجه به تاثیرات مستقیمی که در اقتصاد هنر موسیقی دارد می تواند مخاطبانی که بنا به هر دلیلی نمی توانند در سالن های کنسرت حضور داشته باشند را هم در موقعیتی قرار دهد که بتوانند کنسرت ها را به صورت زنده و از طریق اینترنت ببینند